Úvod

 Predajňa

 História

 Fotogaléria I

 Fotogaléria II

 Aktuality

 Kontakt

O nás
Prajeme Vám pekný deň. Dnes je
pondelok 18. 03. 2019.
Eduard
Blahoželáme Vám k sviatku
a prajeme všetko najlepšie !

Počasie na Slovensku

In-počasie

  História obce Nedožery-Brezany

O nás
 

Vznik tejto stredovekej obce sa predpokladá už v 13. storočí, hoci prvá písomná správa o nej je až z roku 1429. Obec patrila rôznym šľachtickým rodom, začiatkom 14. storočia Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, potom korune, od roku 1528 Thurzovcom a od roku 1637 Pálffyovcom. V období husitských vojen vyhorela. Obyvatelia obce sa zaoberali kováčstvom, kolárstvom, hrnčiarstvom, poľnohospodárstvom, súkenníctvom, olejkárstvom a medovníkarstvom. V 16. storočí tu bol hrnčiarsky cech a v 18.storočí dominovala výroba krosien a kolovrátkov. V obci sa zachovali historické pamiatky – starogotický,rímsko-katolícky kostol sv. Heleny z r.1409 a klasicistická kaplnka Panny Márie z r.1846. Obec vznikla 13.marca 1964,zlúčením samostatných Nedožier a Brezian. V r.1555 sa tu narodil významný filológ a matematik, Vavrinec Benedikt Nedožerský,ktorý až do svojej smrti v r.1615, prednášal filozofiu na Karlovej univerzite v Prahe. Patril k významným osobnostiam obdobia humanizmu v 16. storočí.